Doom Room

Doom Room

Mô tả tóm tắt Doom Room, mô tả tóm tắt Doom Room, mô tả tóm tắt Doom Room, mô tả tóm tắt Doom Room, mô tả tóm tắt Doom Room, mô tả tóm tắt Doom Room


Area: 40 m2
  • Điều hòa
  • Bình nước nóng lạnh
  • Tủ lạnh
  • Wifi miễn phí
  • Điện thoại nội bộ

Price: 600.000 VND